Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2018-01-18)
 Kretingos rajono lopšelio - darželio "Eglutė"

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

IV ketvirtis

2017 m.

 

EUR

EUR

Auklėtojas

4

696,47

667,27

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2

632,96

635,66

Aplinkos darbuotojai

(auklėtojos padėjėjas, virėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas, kiemsargis, valytojas, pastatų ir sistemų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas)

8

389,12

375,12

Įstaigos vadovas

1

informacija neteikiama

 

Logopedas

1

informacija neteikiama

 

Meninio ugdymo mokytojas

1

informacija neteikiama

 

Per 2016m. IV ir 2017 m. I ketvirčius  vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.