Skip to content Skip to navigation

Naujienų archyvas

Pateikta: 2018-05-09 (atnaujinta: 2018-05-09)

 

 

Pateikta: 2018-02-27

                

   Vasario 15d. mūsų įstaigoje vyko šventinis rytmetis – Lietuvos 100 – čiui paminėti.

Pateikta: 2016-09-22 (atnaujinta: 2016-11-23)
Pateikta: 2016-04-26 (atnaujinta: 2016-04-26)

Pateikta: 2015-04-14 (atnaujinta: 2017-07-03)
Pateikta: 2012-04-20 (atnaujinta: 2016-05-09)

Lopšelis - darželis "Eglutė" dalyvauja Europos sąjungos finansuojamose akcijose "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose"

Pateikta: 2010-06-04 (atnaujinta: 2015-04-14)

administracijos:
I - IV      8.00-17.00
V -         8.00-15.45

"Meškučių" gr.

"Voveriukų" gr.

I - V       7.30-18.00

"Kiškučių" gr.

I - V      7.00 - 19.00

Darželio g. 1, 97157 Padvariai., Kretingos raj.

tel/faks. (8 445) 78239

el.p. egluted@eglute.kretinga.lm.lt darzeliseglute@takas.lt

Pateikta: 2010-04-11

Tikslas:

„Savęs ir aplinkos tobulinimas pakeliui į visuotinai darnią bendruomenę, kurios pagrindinis dėsnis – meilė". (M. Montessori)

M.Montessori atradimai:

 • kiekvienas vaikas turi galios susikaupti;
 • vaikai – tvarkos mylėtojai;
 • vaikai – turi įgimtą meilę kartojimui;
 • vaikai labiau vertina darbą, negu žaislą;
 • vaikai – tylos mylėtojai;
 • vaikams nereikalingi nei ypatingi pagyrimai, nei nuobaudos;
 • vaikai privalo turėti pasirinkimo laisvę;
 • pagarba vaikui – ugdymo sistemos pagrindas.

M. Montessori ugdymo sistema

 • paremta humanistine ugdymo filosofija;
 • akcentuoja žmogaus laisvę ir nepriklausomybę, įgimtų gabumų plėtotę;
 • ugdymas pagrįstas žmogaus savikura per palankią aplinką ir tinkamas ugdymo(si) sąlygas

M. Montessori ugdymo sistemos principai:

 • laisvės ir drausmės;
 • lygiateisiškumo;
 • nesikišimo į vaiko veiklą;
 • aplinkos saugojimo ir tausojimo;
 • mokyklos ir šeimos vieningumo;
 • klaidų kontrolės.

Filosofija ir vertybės:

 • vaikas kuria save specialiai paruoštoje aplinkoje;
 • pedagogas – kvalifikuotas pagalbininkas vaikui, mokantis suteikti tinkamą pagalbą;
 • ne tas pats, leisti vaikui judėti be mąstymo ir mąstyti be judėjimo (prasminga veikla);
 • šeima yra pirmoji mokykla, tėvai –pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų auklėtojai;
 • jei vaikas rodo polinkius, kurie mums nepatinka, tai klaidų reikia ieškoti netikusiame auklėjime, o ne bloguose vaiko poelgiuose.

Puslapiai